Dövme Tarihi

Dövme tarihin ve insanlığın başladığı ilk mağara çağı zamanlarından beri kullanılan bir yöntem olabilir görüşündeyiz. Mağara duvarlarına ilk resimleri yapan insanlar bedene çeşitli renk veren maddeler ile resim çizmeyi başardıkları günden beri bedenlerinde taşıdıkları işaret ve resimlerle gerek kabilelerindeki statüyü gerekse anlatmak istedikleri yaşam biçimlerini ve hayavanlara karşı doğadaki üstünlüklerini anlatma biçimi olarak dövmeden yararlanmışlardır.

Türkçede dövme olarak çevirilen tatoo sözcüğü tautau olarak Taihiti dilinde kullanılıyordu. Ta çakmak too damgalamak olarak ifade edilen bu sözcük zamanla tatoo olarak dile yerleşti.

BBC nin yaptığı araştırmalarda beşbin yıllık mumyalarda yeni bir teknik ile yapılan araştırma sonucunda rastlanan dövmeler şaşkınlık yarattı. Erkek firavununun kolunda boğa ve koyun dövmesine raslanırken kadın mumyada ise s harfine bender bir motif ile bir asa dövmesine rastlanmış. Böylece önceleri dövmenin sadece erkeklere yapıldığı fikride yakın dönemde çürütülmüştür.

Dövme Tarihi

İlk dövme bulguları için Buz adam Ötzi gösteriliyor. Buz adam MÖ. 3250 yıllarında yaşadığı tahmin edilen Buz adam dövmenin geçmişi ile ilgili bizlere de ışık tutuyor. Avrupada bulunun bulgularda Buz adam Ötzinin vücudunda toplamda 61 dövmeye rantlanmıştır. Bu dövmelerde en ilginç gelen ise bu dövmelerin akupunktur bölgeleri olarak belirtilen yerlere yapılmış olması. Ötzinin bir kas ve eklem hastalığı olduğu göz önünde tutularak bu dövmelerin tedavi amaçlı kullanıldığı var sayılabilir. Dövmelerin şekli ise beklenin aksine bir hayvan tasviri değil geometrik biçimlerden oluşmuş olmasıdır.

Kimler nasıl dövmeler yaptırdılar?

Türklerde dövme asıl olorak dağlama ad olarak "dak" sözcüğü ile (yakarak işaret bırakma) karşımıza çıkıyor. Eski Hun Türklerinde dövmeyi asil insanlar ile kahraman kişilerin yaptırdıkları görülüyor.

Polinezya da ve Yenizelenda da yaşayan Maoriler savaşçı ruhlarını dövme ile ifade ediyorlarmış. Maoriler moko denilen yüz dövmeleri ile oldukça ilgi çeken dövmeler arasında. Maori dövmeleri daha çok ürkütücü, yüzü ve bedenin büyük bölümlerini kaplaması özellikleri ile de son derece etkileyici dövmelerdir.

Havaide dövmeler sosyal statüyü belirleyen birer sembol olarak karşımıza çıkıyorlar.

Çok ilginç bir dövme çeşidi ise Japonyada yaşıyan ve dövüş sanatçısı olarak da ifade edilen Yakuzaların dövmeleridir. İrezumi adı verilen bu dövmeler neredeyse bütün vücudu kaplamaktadır. Yapım süreleri ise yılları alabilen bu dövmeler yakuzalar dışında kimseye yaptırılmamaktaydı.

Arizano hapisanesinde yasak olmasına rağmen tutuklular gizlice vücutlarına dövmeler yaparak duygularını, yaşadıkları sıkıntıları, acıları, psikolojik olarak dışa vurumlarını dövme ile gerçekleştirmişler.

Teksasda yaşayan "kertenkele adam" olarak bilinen bir sirk sanatçısının tüm vücudunda kertenkele motiflerinin bulunduğu ve bu dövmenin toplam 700 saatte yapıldığı tespit edilmiş. Tüm yaşam deneyimlerini bu dövmelerle ifade ettiği söyleniyor.

1881 yılında İngilterede yaşayan kraliçe Victoria"nın torunu 16 yaşına basınca gençliğe adımn atmanın sembolü olarak koluna bir ejderha dövmesi yaptırınca son derece sansasyonel bir platform oluşmuş.

Daha sonraları 1868 yılından itibaren Avrupalı ticaret adamlarının Japonya ile yaptıkları ticaret dönüşünde vücutlarına dövmeler yaptırarak ülkelerine dönmeleri de artık dövmenin bir moda akımı olduğu gerçeğini ortaya koymaya başlamış. Sosyal stütüsü yüksek aristokratlarca yaptırılan dövme bu dönem itibariyle çok da popiler ve saygınlık unsuru haline gelmiş.